Mètode

REFORÇ ESCOLAR A TOTS ELS NIVELLS

  • PRIMÀRIA
  • ESO
  • BATXILLERAT
  • UNIVERSITAT
  • GRAU SUPERIOR

Ens centrem en que l’alumnat assoleixi perfectament els continguts per poder fer front a futurs coneixements.

Tots som diferents i per això creem un hàbit d’estudi acord al temps que necessita cada persona

Realitzem avaluacions inicials per tal de poder donar les solucions idònies a les dificultats.

Oferim plans individualitzats, amb un seguiment diari en el qual constantment podem identificar les mancances de l’alumne i per tant, poder potenciar en allò que presenti dificultats.

A més, estem en contacte amb els professors dels centres (instituts, col·legis, etc.) i així focalitzar-nos en allò que més li costa a l’alumne.